Missionen

Email: info@wfgministries.org

Swish: 123 269 65 99

World Flaming Gospel Ministries International

VAD VI TROR PÅ

Gud

Vi tror att Gud har uppenbarat sig själv som den Evige Skaparen av allt och mänsklighetens Återlösare. Han manifesteras i Gamla Testamentet som Fadern, som Sonen Jesus i evangelierna, och som den Helige Ande i Apostlagärningarna. Dessa tre är samma Gud: Gud ovan oss, Gud med oss, och Gud i oss.  (Matt 28:19, 1 Mos 1:1, Is 43:11).

 

Bibeln

Vi tror att Bibeln är det inspirerade Gudsordet. I den finner vi rättesnöret för all kristen tro och handling.  (2 Tim 3:15-17, Hebr 4:12)

 

Jesus Kristus

Vi tror att Jesus Kristus är Gud, vi tror på jungfrufödelsen, att Jesus levde ett syndfritt liv och vi tror på hans undervisning och mirakler. Vi tror att Han dog på korset och Hans blod blev  försoningsoffret. Vi tror på Hans uppståndelse från det döda, uppstigning till himlen och att Han nu sitter på Faderns högra sida som vår överstepräst och advokat. Vi tror på Hans återkomst i  kraft och härlighet. (Matt 1:23) 

 

Mänskligheten

Vi tror att alla människor har syndat och förlorat härligheten från Gud och gemenskapen med Honom. Vi tror på frälsning enbart genom tro och inte genom gärningar eller goda handlingar och att frälsningen har getts till oss av Gud genom nåd. Människan kan bara ta emot denna nåd genom tro på Jesu Kristi försonande på korset.  (Rom 3:23, Ef 2:8-9)

 

Vattendopet

Vi tror att den troende behöver döpa sig i vatten. Det är en lydnadshandling för att visa både den fysiska och den andliga världen att den troende har beslutat sig för att följa Jesus resten av hans/hennes liv. 

 

Dopet i den Helige Ande

Vi tror på dopet i den Helige Ande för alla troende där ett av de efterföljande tecknen är tungomålstalet  (Apg 2:1-4) 

 

Den troendes liv

Vi tror att det är både möjligt och nödvändigt för den troende att leva ett heligt och helgat liv som ärar Gud, genom den Helige Andes hjälp och ledning. Vi tror att det är varje troendes ansvar att följa Jesu missionsbefallning att predika evangeliet till allt skapat, driva ut onda andar och lägga händer på de sjuka, osv. Den kristna tron behöver uttryckas på livets alla områden genom att hjälpa människor i deras andliga, sociala och fysiska behov. (Mark 16:15-18) 

 

Djävulen

Vi tror att det finns en ond makt, djävulen, som gör allt han kan för att hindra människor från att lära känna Gud och trivas hos Gud. Jesus besegrade djävulen på korset och kommer till slut att kastas i den brinnande sjön, också kallat helvetet, som skapades för honom och hans demoner. Helvetet skapades inte för människor men den som följer djävulen kommer att följa honom dit också. (Ef 2:1-10) 

 

Tidens slut

Vi tror på Jesu återkomst och att den är nära förestående. I tidens slut kommer en dom som de troende undkommer för att man har accepterat Jesus försonande död, och de troende kommer leva för evigt med Honom i himlen. De som valde att inte tro på Jesus kommer leva för evigt med djävulen och hans demoner i helvetet. 

 

Församlingen

Vi tror att församlingen är Kristi kropp. Den sanna församlingen består av alla de som har blivit födda på nytt. Jesus Kristus är Herren och Huvudet över församlingen. Församlingen är en plats för tillbedjan av Gud, för sund biblisk undervisning och utbildning, gemenskap och stöd, tillrättavisning, befrielse och förbön för alla människor. Vi tror att församlingen behöver ha den "femfaldiga tjänsten" vilket är apostel, profet, evangelist, pastor och lärare. Både män och kvinnor kan bli frälsta och tjäna Gud med deras gudagivna gåva  (Ef 1:22-23, Ef 4:11-12)
 


VILL DU VETA MER OM GUD?

LEDARSKAP

Elijah (insomnad) & Eunice Adegunle, apostel


World Flaming Gospel Ministries började i Nigeria och har funnits sedan 1983 då den nu insomnade Elijah Adegunle tog emot kallelsen från vår Herre Jesus Kristus.

 

Han fick en gudomlig kallelse av Gud och gick från att ha varit en deltidspastor och bankir till att bli heltidspastor. Gud sade: "Gå och säg upp dig, ta upp ditt kors och följ mig, för knappt kan jag finna 2 procent av världens befolkning i Kristus, där jag skulle vilja finna dem." Sedan gav Gud honom denna tjänsten "World Flaming Gospel Crusaders".

 

Elijah lydde och startade tjänsten som sedan har dess varit stark och brinnande för Kristus i Nigeria och utomlands.


Associations

AEGA - Association of Evangelical Gospel Assemblies


AEGA är en internationell kristen organisation för Herrens tjänare och troende i olika församlingar och tjänster. Huvudkvarteret ligger i

Louisiana Monroe, USA och har regionala kontor över hela världen. Besök webbsidan för mer information: www.aega.org, www.aegaeurope.org

Joseph & Merete Adegunle, apostel och "general overseer"


Apostel Joseph Adegunle är nuvarande ordförande för missionen och har arbetat som heltidspastor sedan 1996 med församlingen i Nigeria och utomlands. Hans mentor var länge hans far, och den Helige Ande fortsätter att leda honom.


"Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn,

han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er."

Joh 14:26

 

 

2004 talade Gud till honom att starta ett gudstjänstcenter, en gren till WFGC Int. i Sverige - Gospelkyrkan. Församlingen fokuserar på global evangelisation, befrielse, förbön, rådgivning och lärjungaskap. Många har blivit hjälpta av Gud genom denna tjänsten. Josefs starka passion är för alla människors frälsning, befrielse och lärjungaskap. Hans verkar i den femfaldiga tjänsten och är tillgänglig för inbjudan till att predika från hela världen.


Apostel Joseph Adegunle har gått flera bibelträningsskolor och institutioner och fått diplom och är dessutom ordinerad som biskop och fått ett hedersdoktorat genom AEGA - Association of Evangelical Gospel Assemblies. Han är direktor för AEGA Europa.


Joseph är lyckligt gift med Merete ochd de är varma troende med hjärtan som brinner för Gud. De är välsignade med underbara barn.

 

Missionen har fler trofasta medarbetare som arbetar tillsammans i Guds vingård som är starka, brinnande och fasta bibellärare, evangelister, profeter och pastorer.


Copyright @ All Rights Reserved