Svenska

Email: info@wfgministries.org

Swish: 123 269 65 99

World Flaming Gospel Ministries International

VISION


- Sprida evangeliet om vår Herre Jesus Kristus

(frälsning till alla människor)

- Göra människor till Kristi efterföljare (lärjungaskap)

-Vara tillgängliga för förbön, befrielse och själavård

(praktisk kristendom)

- Tala sanningen som Bibeln uppenbarar den

(troget förvaltarskap)

Copyright @ All Rights Reserved

NYCKEL TILL VÄCKELSE


Bibeln lär oss att frukta Gud, och att frukta Honom betyder att man tar Honom på allvar...

VÄLKOMMEN!

Ett internationellt center för bön, lovsång, undervisning och befrielse för alla folk.

Kristi ambassadörer

Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss.

Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!

 

2 Kor 5:20

FÖDD PÅ NYTT


En rik man kom till Jesus och sa att han verkligen hade gjort sitt bästa och följt lagen. Men ändå kände han att det var något som saknades för att han skulle  kunna ta emot evigt liv och han frågade Jesus vad det var...