Vara i Kristus

Email: info@wfgministries.org

Swish: 123 269 65 99

World Flaming Gospel Ministries International

VARA I KRISTUS 
Guds barn, här är ett viktigt ämne i vår tid. Det är ett budskap som gäller alla som är på väg tillhimlen -"MINDRE ÄN 1 %". 

 

Jag känner till ett land som har omkring 150 miljoner invånare och landets armé är inte ens en procent av hela befolkningen i landet. Låtmig nu fråga dig kära läsare, hur många medlemmar har din församling och hur många är bedjare? Är andelen bedjare upp till en procent av alla i församlingen?

 

Gideon

Låt oss se vad som hände i Domarboken kapitel 7 och använda Gideons liv som en fallstudie. Gud ville använda Gideon för att befria israeliterna från midjaniternas hand, deras fiender. När han förberedde sig för striden samlade han 32 000 erfarna soldater men Gud sade, "De är för många!" Varför? För Gud ville inte att äran för striden skulle gå till folket. Så Gideon var tvungen att decimera antalet drastiskt. 22 000 män som var rädda sändes hem, och av de 32 000 var det bara 10 000 kvar! Men Herren sade, "De är fortfarande för många!" Gud behöver inte en stor mängd, utan några få ordentliga. Men Gideon kunde inte göra något annat än att följa Herrens befallning. Vi vill hela tiden lära Gud vad Han ska göra, men Han stoppar oss eftersom Hans vägar inte är som våra vägar.


Gud gav nu Gideon en särskild instruktion för att utse de män som skulle gå och strida mot midjaniterna. Så Gideon tog med dem ner till vattnet. Där sade Herren till honom: "Dela upp dem i två gruper utifrån hur de dricker vattnet. Alla som läppjar av vattnet som hundar gör, dem ska du skilja ut från dem som faller ner på knä för att dricka.


Gideon diskuterade inte med Gud och ifrågasatte inte Hans auktoritet över de få män som gick ut i striden. Han gjorde som Gud hade sagt. Bara 300 män hade läppjat av vattnet; alla de andra hade fallit på knä för att dricka från vattnet. Gud sade nu, "Jag ska besegra midjaniterna meddessa få män."Ah! Var de inte få få?

 

Vilken grupp?

Kära syskon, vilken grupp hör du hemma i, den första eller den andra? Du föredrar nog att vara i den första gruppen som läppjade vatten som hundar eftersom det var de som klarade provet. Hm! Men inget gott kommer utan ett pris. För att kunna vara bland de som Gud vill använda i din församling eller din tjänst måste du betala ett pris. Du måste vara lydig, underordna dig och vara frimodig och uppmärksam som dessa 300 män och framför allt ta det som har med världen att göra på ett lättvindigt sätt och vara fokuserad på de himmelska tingen. Var inte bland de 22 000 som var rädda.


Jag undrar om de heliga som kommer följa med Jesus i uppryckelsen kommer vara upp till 1 % av världens befolkning. Men jag vet att vi kommer vara få till antalet. Om du vill vara bland oss, kom snabbt och få ditt namn inskrivet i Livets Bok genom att ta emot Herren Jesus Kristus som din personliga Frälsare och Herre IDAG och börja vandra ivrigt med Honom i dina dagliga aktiviteter ända tills ditt liv här på jorden tar slut, utan att kompromissa med denna värld och dess lustar.


Vi ska ta och räkna lite matematik innan denna predikan är över.


32 000 – det totala antalet män som mönstrades till strid 

22 000 – diskvalificerade på grund av rädsla

10 000 – modiga soldater som blev prövade 

9 700 – kvalificerade men som inte klarade provet 

300 – kvalificerade och klarade provet 


(I)  Procent (Diskvalificerade)

                      = 22 000 x 100%

                         32 000

                      = 68,8%

 

(II) Procent (Kvalificerade men som inte klarade provet)

                       = 9 700 x 100%

                          32 000         

                       = 30,3%

 

(III) Procent (Kvalificerade och som klarade provet)

                        = 300 x 100%

                           32 000

                        = 0,9%

 

Detta resultat visar att den andel procent som var kvalificerade och som också klarade av provet var alldeles för litet, mindre än 1 % av det totala antalet män som möndrades för striden! Det är för hemskt att det är sant att "måna är kallade men få är utvalda". Bara åtta människor överlevde under Noas dagar och bara tre på Lots tid!


Är vi verkligen i Kristus? 

Det här bekräftar också det ord Gud talade till sin utsände man i denna församling som kallas "World Flaming Gospel Crusaders", apostel Elijah Adegunle när han hörbart hörde Guds röst som befallde honom att säga upp sig från sitt sekulära arbete, ta upp sitt kors och följa Gud genom att sprida evangeliet för "knappt finner Gud 2 % av hela världens befolkning i Kristus där Han skulle vilja finna dem!" Detta är grunden och pelaren för denna församling. Min fråga till oss, kära läsare, är "Är vi verkligen i Kristus?"


Något annat att tänka på är att Gud inte använder de som är rädda för att ta risker och som är rädda för fienden. Min vän, låt oss vara bland de få som ber för Kristi kropp/församlingen och Hans tjänare, de få som predikar evangeliet sanning för syndare, som uppmuntrar andra, de få som ger till de fattiga och inte stödjer något annat än hela sanningen. Vi kanske inte blir populära eller många men Gud erkänner färre än en procent. Eftersom 300 män vann striden, kommer vi definitivt att segra,oavsett hur få vi är ochdetgenom attt vara på Guds sida, verkligen i Kristus, och inte bara säga att man tillhör en församling.

 


 

Frågor/kommentarer? Skriv till: info@wfgministries.org


Copyright @ All Rights Reserved