Evangeliet

Email: info@wfgministries.org

Swish: 123 269 65 99

World Flaming Gospel Ministries International

EVANGELIET


- De goda nyheterna


Sedan syndafallet i Edens lustgård har synd kommit in i världen. Den fläckar oss och leder till slut till döden. Gud hade rätt. "Ty den dag du äter av det skall du döden dö."Alla dör, gamla och unga, rika och fattiga, goda och onda. Oavsett vad vi gör och hur vi än försöker, finns det ingen mänsklig lösning på detta problem.


Men det finns EN väg att bli upprättad igen och det är genom Jesus. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom Honom. Han blev som oss, men var utan synd, så när Han dog tog Han syndens konsekvens, döden, på sig själv. Han var oskyldig och kunde därför förgöra dödens makt när Han uppstod och genom Honom kan vi nu få lösningen på problemet. Det vi behöver göra är att acceptera Jesu offer för försoning och ta emot Hans frälsning. Gör Honom till din Herre och Frälsare. Ge dig själv helt till Honom. Då kommer Han in och bor i dig. Jesus förlåter dig dina synder och ger dig sin rättfärdighet. Du blir en ny skapelse och allt det gamla är förbi. Du börjar leva för Honom och finner meningen med livet.


Leta reda på en Bibel och en församling som undervisar och lever efter vad Bibeln lär så att du kan växa i detta nya liv med Jesus Kristus. Du blir Hans lärjunge och börjar följa Hans vilja och du kommer att se att alla goda planer som Gud har haft för ditt liv sedan Han skapade dig kommer att ske. Dela med dig av vad som har hänt med dig med andra runt omkring både för att du ska "växa" och även så att andra kan bli frälsta.


Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har några frågor.


Copyright @ All Rights Reserved